Maksas pakalpojumi

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis'' Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 275/LV, 08.06.2023.