NORDPLUS

Nordplus sagatavošanas vizīte Somijā

2017.gada janvāra beigās Nordplus projekta ietvaros,  Jauniešu izglītības programmas sagatavošanās vizītē  uz Perho Kulinārijas, Tūrisma un Biznesa koledžu (Perho Culinary, Tourism&Business College) Somijā, Helsinkos devās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājas Vineta Jakovele un Gunita Ūdre. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīt Somijas partnerskolu un pārrunāt turpmākās iespējas sadarbībai Nordplus projekta ietvaros.
Vizītes mērķis bija paplašināt koledžas starptautiskās aktivitātes, radīt un attīstīt Ziemeļvalstu sadarbību izglītības jomā, veicinot zināšanu apguvi un apmaiņu.
Vizītes laikā notika iepazīšanās ar Perho koledžā apgūstamajām specialitātēm, materiāltehnosko nodrošinājumu un dalību starptautiskajos projektos. Noorganizēta ekskursija pa koledžas teritoriju un telpām, lekciju hospitēšana un analīze, video materiāla noskatīšanās par projekta “Culinary Caravan” norisi Helsinkos, Barselonā un Rīgā, kurā piedalās arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi, iegūto iespaidu apsriešana un ideju ģenerēšana nākotnes sadarbībai.
Vizuālie iespaidi, viedokļu apmaiņa un mācīšanās vienam no otra dos ieguldījumu pieredzes bagātināšanai un turpmākai ikdienas darba organizēšanai.
2017.gada 6. decembrī  Somija svinēja savas neatkarības simts gadus. Šo gadu laikā Somija no samērā nabadzīgas agrāras zemes ir attīstījusies par vienu no Eiropas bagātākajām, drošākajām un tehnoloģiski attīstītākajām valstīm. Tas izdevies, pateicoties iespējai iegūt augstvērtīgu izglītību.

 Projekts tika īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.