Sociālais pedagogs

"Nav nekādu šaubu, ka sociālā pedagoga darbam ir jēga, taču izmērīt un izsvērt darba rezultātus vienmēr būs grūti. Diemžēl vienlaikus ir pietiekami daudz piemēru, kas var notikt, ja mēs guļam dziļā miegā un ļaujam visam iet savu gaitu. Nozīme ir lēnam un pacietīgam darbam. Uz priekšu jāiet maziem solīšiem patstāvīgi, kā no jauna mācoties staigāt. nedrīkst prasīt īsā laikā par daudz."

                                                                          /Torns Skovgards/

      Sociālās prasmes palīdz sekmīgi darboties grupā un apgūt mācību uzdevumus. Prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, veidojot savu pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikalitātes apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopējo darba rezultātu.

      Sociālais pedagogs ir starpnieks starp indivīda vajadzībām un sabiedrību.

JAK sociālā pedagoga pienākumi

•Sociālais pedagogs strādā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un sociālās korekcijas iestādēs un klasēs, bāreņu un bez vecāku aizgādības palikušo bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, grupu mājās (dzīvokļos), krīzes centros, tiesību aizsardzības un iekšlietu sfērā, kā arī pašvaldībās.

Sociālā pedagoga profesionalitāte izpaužas:

1) diagnosticē jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.

2)apzina ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti;

3) nosaka riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu;

4) apkopo datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;

5) diagnosticē dzīves prasmju līmeni.

Sociālā pedagoga Melita Svilpes

 • Kontakti: e-pasts: melita.svilpe@jak.lv   T.  26486460 
 • pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.30. - 17.00.

Otrdiena: 8.30. - 9.45 

               12.30 - 17.00

Trešdiena: 8.30. - 15.00.

 

Vieta: JAK mācību iestādes 219.kabinetā (skolā)

Kontakti: e-pasts: melita.svilpe@jak.lv   T.  26486460

Sociālais pedagogs palīdz audzēknim, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nespēj atrisināt;
 •  ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības, nestrādā atbilstoši savām spējām;
 • ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.
 • ir agresīvs, impulsīvs, kaprīzs;
 • prasa pārmērīgu uzmanību, rūpes;

Sociālais pedagogs:  konsultē, novēro, uzklausa, atbalsta, informē, sadarbojas, izglīto.

 • Tematiskās lekcijas par kurām tiek runāts izglītojamo audzināšanas stundās 2023./2024.
 • Ņirgāšanās mācību iestādē - bieži sastopams vardarbības veids ar izteikti negatīvu ietekmi uz pusaudža psihi.
 •  Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un sekas jauniešu vidū (alkohols, smēķēšana, narkotikas, azartspēles).
 • Uzvedība mācību stundās, attieksme pret skolotājiem, kursa biedriem.
 • Veselības ABC – miega režīms, ēšanas paradumi, viesnīcas iztabiņu kārtība, mobile telefona lietošana, personiskā higiēna.
 • Mentālās veselības pamati (skatīto filmu tēmatika, grāmatu lasīšana, būšana dabā – svaigā gaisā