Administrācija

Direktore Mg. paed., mg.ed.

Rita Pole

E-Pasts: rita.pole@jak.lv
Tālrunis: +371 29476078
Direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības mācību un audzināšanas jomā mg.oec.,mg.ed.

Ilze Dubova

E-Pasts: ilze.dubova@jak.lv
Tālrunis: +371 26389082
Direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā

Ināra Upeniece

E-Pasts: inara.upeniece@jak.lv
Tālrunis: +371 27876977
Direktores vietniece kultūrizglītības jomā Mg.paed.

Raivita Sondore

E-Pasts: raivita.sondore@jak.lv
Tālrunis: +371 28600293
​Saimniecības struktūrvienības vadītāja

Jekaterina Rubļova

E-Pasts: ​jekaterina.rublova@jak.lv
Tālrunis: +37129630888
Projektu vadītāja

Lāsma Mežsēta

E-Pasts: lasma.mezseta@jak.lv
Tālrunis: +371 28753332