Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

Mācību procesa organizēšana 2022./2023.m.g.

JAK PVIN Darba prioritātes šeit

6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai šeit

Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā šeit

Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu COVID - 19 infekcijas izplatības laikā šeit

PVIN_ Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai 2021./2022. mācību gadā šeit

PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums  šeit

PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  šeit

Mācību procesa plānojums JAK PVIN septembrim šeit 

Mācību procesa plānojums JAK PVIN oktobrim šeit 

Mācību procesa plānojums JAK PVIN novembrim šeit 

Mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.

PVIN_Informācija par CE norisi 2020./20201.m.g. šeit

PVIN_Attālinātā mācību procesa grafiks 31.05. - 11.06.2021. 

PVIN_Attālinātā mācību procesa grafiks 17.05. - 28.05.2021. 

PVIN_Attālinātā mācību procesa grafiks 03.05. - 14.05.2021. 

PVIN_Klātienes un attālinātā mācību procesa grafiks 12.04. - 30.04.2021. 

PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā šeit
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu šeit
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM šeit

PVIN_21.01.2021. Nr.1.-9/2  Stipendiju piešķiršanas nolikums  šeit

PVIN_26.01.2021. Nr.1.-9/3  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  šeit
STUDIJU DAĻA_Norādījumi daļēji attālināta, attālināta studiju procesa organizēšanā 2020./2021.akadēmiskajā gadā norādījumi
PVIN_Par mācību un darba procesa organizēšanu rīkojums
JAK_Video materiāli docētājiem MS Teams izmantošanā, organizējot tiešsaistes nodarbības materiāli

PVIN_Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  2020./2021. mācību gadā PVIN nosacījumi
JAK_Par piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanu Covid - 19 infekcijas izplatības laikā rīkojums

JAK_Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas Covid-19 infekcijas izplatības laikā kārtība
PVIN_Attālinātā mācību procesa grafiks 09.11. - 06.12.2020. 

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis ieteikumus vecākiem un izglītības iestādēm, kā rīkoties gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Covid-19 laikā. Ja bērnam novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm - viņam jāpaliek mājās.

Septembra otrajā pusē Latvijā ir pieaudzis mācību iestādēs atklāto Covid-19 gadījumu skaits un patlaban inficētie reģistrēti piecās skolās, kā arī vienā augstskolā un bērnudārzā.
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, nosaka: ja bērnam ir ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37 grādiem vienlaikus ar citām pazīmēm vai 37,4 grādi un vairāk, bet bez citām pazīmēm, kā arī tad, ja bērnam konstatēts sauss klepus, sāpes kaklā, garšas un ožas traucējumi vai zudums - vecākiem pa telefonu jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāseko viņa norādījumiem.
Ārsts nepieciešamības gadījumā var noteikt bērnam veikt Covid-19 testu. Ja rezultāts ir pozitīvs, bērnam jāievēro izolācija līdz ģimenes ārsta lēmumam par tās izbeigšanu, ja tas ir negatīvs - ģimenes ārsts pieņem lēmumu par mājas izolācijas izbeigšanu, minēts SPKC izstrādātajos ieteikumos.
Savukārt gadījumos, kad testu nav iespējams veikt - bērnam jāatrodas izolācijā mājās vismaz 14 dienas. Pēc tam ar ārsta izziņu bērns var atkal apmeklēt izglītības iestādi.
Turpretī gadījumos, kad bērnam ir izteiktas iesnas, piemēram, aizlikts deguns, izdalījumi no deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena sajūta deguna apvidū un pierē, vai ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 37,5 grādiem bez citām slimības pazīmēm, vai stipras galvassāpes, muskuļu sāpes un caureja - bērnam jāpaliek mājās novērošanā līdz 72 stundām. Nepieciešamības gadījumā vecāki var konsultēties pa telefonu ar ģimenes ārstu.
Ja bērna veselības stāvoklis šo stundu laikā ir pasliktinājies, parādījušās arī citas pazīmes, ārstam jāpieņem lēmums par Covid-19 testa veikšanu, taču, ja bērnam vairs nav infekcijas slimības pazīmju, vismaz 24 stundas nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras, nelietojot temperatūru pazeminošus līdzekļus, joprojām var būt nedaudz izdalījumu no deguna, bet kopumā bērns jūtas apmierinoši, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku attaisnojumu.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka ap 80% skolu šajā mācību gadā īsteno mācības klātienē, savukārt apmēram 20 % - kombinētajā modelī (daļēji attālināti).

 

PEDAGOGIEM

Pieteikšanās IZM finansētam 36 akadēmisko stundu e-kursam par mākoņpakalpojuma platformu izmantošanu mācību procesā šeit