Skola

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs).
Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas un programmēšana. 
Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā.
Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionālo vidējo izglītību atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām.
Vīzija: Vispusīga izaugsme un stabilas pozīcijas profesionālo augstākās izglītības iestāžu vidū.
Stratēģiskais mērķis: Nostiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un pozīcijas.

Stratēģisko mērķi pamato vairāki faktori:

  1. Koledžas ģeogrāfiskais novietojums – Jēkabpils ir viena no Latvijas lielajām pilsētām un tuvējo novadu transporta un cilvēkresursu plūsma tieši saistīta ar pilsētu.
  2. Tuvējā apkārtnē nav profesionālo izglītības iestāžu ar līdzīgām programmām. Tas ļauj pamatoti balstīties uz vienu no Eiropas Savienības izglītības vienotās sistēmas pamatprincipiem – pieejamības nodrošināšana.
  3. Koledžā studē un mācās izglītojamie pārsvarā (~80%) no tuvējiem novadiem un pilsētām.
  4. Lielākā daļa Koledžas absolventi darbu atrod un veido savu karjeru tuvējos novados un pilsētās.