Vēsture

Vēsture

Ar 2024.gada 1.janvāri nosaukumsJēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ar struktūrvienību Barkavā; statuss – profesionālās vidējās izglītības iestāde.

2023.gada 21.decembrī izlaidums studiju virziena ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” izglītības programmas “Grāmatvedība un finanses” 11 absolventiem, ar ko studiju daļā noslēdz īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

2016.gada 1.novembrī reoranizējot Jākabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde - Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar struktūrvienību Barkavā.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek realizētas studiju programmas Ekonomikas, Vadības un Informācijas Tehnoloģiju virzienos (Studiju virzienu reģistrs).

Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas Grāmatvedība, Komerczinības, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, Programmēšana, Multimediju dizains, Telemehānika un loģistika.
Izglītības iestāde dibināta 1927.gadā. Koledžas nosaukums izglītības iestādei piešķirts 1998.gada janvārī un studiju programmu realizācija uzsākta 2002.gadā.

Misija: JAK, ievērojot tautsaimniecības attīstības tendences, nodrošina kvalitatīvu, iekļaujošu un mūsdienīgu profesionālās izglītības apguvi mūža garumā.

Vīzija:Stiprināt profesionālās vidējās izglītības programmas un attīstīt mūžizglītības piedāvājumu tautasimniecības nozarēs pieprasīto speciālistu sagatavošanā, nodrošinot ilgspējīgu un konkurētspējīgu izglītību ikvienam interesentam.

Vērtības:
Profesionalitāte un izcilība izglītības procesu kvalitātes nodrošināšanā
Izglītības pieejamība - profesionālā izglītība ikvienam interesentam​
Visaptveroša sadarbība - divvirzienu komunikācija
Atbildība - individuāla un kolektīva atbildība izglītības procesa īstenošanā​
Ilgtspējība - atbildīga - ar videi draudzīgu saturu - politiku, standartu, plānu izstrāde un īstenošana

Laika līnija:

Laika periods Nosaukums Padotība
10.1927. – 08.1940. Jēkabpils komercskola Izglītības ministrija
09.1940. – 09.1950.​

Jēkabpils ekonomiskais tehnikums (1942.- 1944.g.aug.- komercskola)

Izglītības Tautas komisariāts
10.1950. – 09.1953. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums Lauksaimniecības ministrija
10.1953. – 08.1966. Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums Lauksaimniecības ministrija
09.1966. – 31.12.1977. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums Lauksaimniecības ministrija
01.01.1978. – 12.09.1990. Jēkabpils sovhoztehnikums Lauksaimniecības ministrija
13.09.1990. – 15.03.1992. Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums Lauksaimniecības ministrija
16.03.1992. – 31.12.1997. Valsts Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums

Zemkopības ministrija

01.01.1998. – 30.06.2004. Jēkabpils Agrobiznesa koledža Zemkopības ministrija
01.07.2004. –31.10.2016. Jēkabpils Agrobiznesa koledža Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2016.- 31.12.2023. Jēkabpils Agrobiznesa koledža (ar Barkavas struktūrvienību) Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2024- līdz šim. Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums ar struktūrvienību Barkavā

Izglītības un zinātnes ministrija

     

Direktori

Vārds, uzvārds Periods
Kārlis LAMBERTS 1927. – 1936.
Žanis LĪNIS 1936. – 1940.
Valfrīds SKULTE 1940. – 1944.
Jānis JANSONS 13.08.1944. – 24.04.1951.
Vilis GŪTMANIS 25.04.1951. – 31.07.1952.
Austra ZVEJNIECE 01.08.1952. – 31.12.1977.
Alfreds SPULE 01.01.1978. – 24.03.1984.
Mārtiņš RUPMEJS 25.03.1984. – 01.10.1987.
Leonīds SALCEVIČS 01.10.1987. – 18.03.1997.
Guntis BIMŠTEINS 18.03.1997. – 31.07.1997.
Eleonora MARTEMJANOVA, vietas izpildītāja 01.08.1997. – 05.01.1998.
Roberts GLAUDIŅŠ 06.01.1998. – 20.08.2016.
Valda KALNIŅA, direktora pienākumu izpildītāja 20.08.2016.-   02.01.2017.
Rita POLE 02.01.2017.- līdz šim​