Konsultācijas

Konsultācijas

PEDAGOGU KONSULTĀCIJU DARBA GRAFIKS 2023./2024.m.g. 

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Diena

Nodarbību telpa

Laiks

1. Aleksejeva Ilva Pirmdiena Sporta zāle 16.10-17.00

2.

Ašaks Aigars

Otrdiena vai Ceturtdiena 224. 15.15-16.15 

3.

Auzāns Uldis Trešdiena Sporta zāle 15.10 - 17.10
4. Blumberga Elīna Pirmdiena pēc vienošanās 235. 15.15- 16.15
5.

Daume Mētra

pēc vienošanās

DV_226.

15.10-16.00

6.

Dronka Laila Otrdiena pēc vienošanās 223. 15.10-16.00

7.

Dubova Ilze pēc vienošanās 113. 15.10-16.00

8.

Gutāne Vineta

Otrdiena pēc vienošanās 119. 15.10-15.50

9.

Grava Sarmīte Trešdiena pēc vienošanās 15.30 - 17.00

10.

Indāne Valentīna

Trešdiena 126. 15.10-16.00

11.

Jaudzema Vita Otrdiena 126. 15.15 - 16.30

12.

Kaktiņa Justīne  Otrdiena 215. 15.15.-16.15

13.

Kalniņa Valda      

14.

Kozlovska Solvita

Pirmdiena 232. 16.00 - 16.40
15. Kokmane Inna  Ceturtdiena pēc vienošanās DV_225. 15.10 – 15.50

16.

Krivošeina Ērika Trešdiena 215. 15.15 - 16.15

17.

Lazdāne Lidija Ceturtdiena 212. 15.05 - 16.05

18.

Lazdiņa - Paegle Laura Pirmdiena pēc vienošanās 234. 16.20-17.00
19. Līce Sandra Ceturtdiena 213. 15.15 – 16.15

20.

Līcīte Dace

Otrdiena pēc vienošanās DV_228.

15:10-16:00

21.

Līcītis Armands

Ceturtdiena 214. 15.15 - 16.15
22. Lukstiņa Vēsma Pirmdiena pēc vienošanās 15.15- 16.15
23. Lukošus Rebeka      

24.

Maļika Rita

Pirmdiena 231. 16.00 - 17.00
25. Martemjanova Eleonora Trešdiena pēc vienošanās 223. 15.10-16.00

26.

Mamedovs Rafails

Ceturtdiena 125. 15.15 – 16.15

27.

Mārāne Ingrīda

Ceturtdiena 221.

15.15 - 16.30

28.

Mārāne Krista

pēc vienošanās 221. pēc vienošanās

29.

Mihailova Diāna Ceturtdiena pēc vienošanās 235. 15.15 – 16.15
30. Mironovs Silvestrs Trešdiena 224. 15.15 – 17.00

31.

Nekozs Andrejs

     

32.

Pavļukevičs Ainārs

Ceturtdiena 227. 15.15 - 16.15
33. Pinka Kristaps Ceturtdiena 228.

15.15 - 16.15

34. Rancāne Inga Ceturtdiena Pēc vienošanās 15.10 - 15.50

35.

Rodionova Diana Otrdiena pēc vienošanās 231. 15.10 - 16.00
36. Saliņš Rihards pēc vienošanās 228. 15.15 – 16.15

37.

Sarnovska Iluta

Pirmdiena (1. un 3.kursi)

Otrdiena ( 2.kursiem)

221.

16.00 - 17.00

15.10 - 16.10

38. Sileviča Sjuzanna Pirmdiena pēc vienošanās 16:00 - 17:00

39.

Stahovska Līga

Trešdiena 218. 15.10 - 16.10
40. Stulgaite Katrīna      

41.

Strušele Silvija

Pirmdiena 236. 15.55 - 16.35

42.

Štelmahers Jēkabs Pirmdiena pēc vienošanās 16.00 - 17.00

43.

Tatarkins Jurijs pēc vienošanās DV_102. pēc vienošanās
44. Ūbele Inta pēc vienošanās pēc vienošanās pēc vienošanās

45.

Ūdre Gunita

Trešdiena 222. 15.10 - 16.10

46.

Vaivods Guntis

Ceturtdiena 215. 15.10 - 16.10

47.

Valpētere Dina

Trešdiena 122. 15.15 - 16.15

48.

Veipa Ingrīda Pirmdiena 116. 16.00 - 17.00

49.

Vēvere Dace

Trešdiena 225. 15.15 - 16.15

50.

Vilima Antoņina

 Trešdiena 233. 15.15 - 16.15
51. Volka Ilze       

52.

Vucena Iveta

Otrdiena vai vienojoties DV_225. 15.15 - 16.15

53.

Znotiņš Zigmunds

Trešdiena sporta zāle 15.15 - 16.15

54.

Žūriņa Anna

Trešdiena pēc vienošanās DV_107. 15.15 - 15.55
55. Zorins Aleksejs