PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS

PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS

PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS

Jēkabpils Agrobiznesa koledža saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: www.jak.lv
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. 
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanas protokols Nr.1

Atbilstības statuss
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
* Nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2023.gadā.
* Dažiem attēliem trūkst tekstuālā alternatīva. Nepilnības plānots novērts 2022.gadā.
* Video saturam nav pievienoti subtitri. Nepilnības plānots novērts 2022.gadā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta: 11.04.2022. 
Izvērtēšanu veica Jēkabpils Agrobiznesa koledžas projektu vadītāja un datortīklu administrators. 

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai
Nepārtraukti tiek uzlabota šīs tīmekļvietnes piekļūstamība.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pasts: koledza@jak.lv
Tālrunis: +371 26389082
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību JAK atbildīgs ir direktora vietnieks
E-pasts: koledza@jak.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums sagatavots 05.05.2022.
Šo paziņojumu apstiprināja: Rita Pole, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore