Attīstības un investīciju stratēģija

Attīstības un investīciju stratēģija

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Attīstības un investīciju stratēgija 2021.-2027.gadam  Stratēģija

2. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Attīstības un investīciju stratēgijas 2016.-2020.gadam Stratēģija

3. Development and investment strategy of Jekabpils Agorbuisness college 2016 - 2020  Strategy