Karjeras konsultants

Veiksmīga karjera nav nejaušība, tā ir Tava izvēle! 

 

Veidojot savu karjeru,  ir svarīgi saprast: 

 1. Ko tu gribi — kādas ir tavas intereses, vēlmes, centieni. Ko tas nozīmē profesijā, kura ir tev saistoša? Tev var būt ir plašs interešu loks. Daļa no interesēm var pāraugt profesionālās interesēs, bet citas - realizēties kā vaļasprieki. Visbiežāk cilvēka izvēli nosaka viņa interese par profesijas saturu. Ja tev patiks profesijas saturs, tu labprātāk un veiksmīgāk tajā strādāsi. 
 2. Ko tu vari — kādas ir tavas prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, veselība. Vai tev piemīt profesionālajām interesēm atbilstošas spējas? Tev var labi padoties dažādas lietas, taču ne visas interesē. Tev var būt noteiktas īpašības un spējas, kuras ļauj veiksmīgi strādāt viena veida profesijās, bet nepalīdz, strādājot citās. 
 3. Ko prasa sabiedrība — tās ir konkrētajā vietā un laikā darba tirgū pieprasītās profesijas. Ja tevi interesē noteiktas profesijas un piemīt nepieciešamās īpašības un spējas, vai interesējošajā profesionālajā jomā būs iespēja apgūt specialitāti un atrast darbu? Jāmēģina noskaidrot, kādas ir iespējas atrast darbu pašlaik un nākotnē. Tirgus ekonomikas apstākļos garantēt darbu izvēlētajā jomā var tikai darba devēju pieprasījums. Šis pieprasījums mainās. Turklāt jābūt gatavam, ka mainās arī pašas profesijas un to saturs. 

 Skolā strādā karjeras konsultants- Dace LĪCĪTE  

Karjeras konsultanta pieņemšanas laiks(iepriekš jāpiesakās):  

Trešdiena: 8:00 – 16:00  

Dienesta viesnīcā, 228.kabinetā  

Pamatvirzieni karjeras konsultanta darbā ar klientu/-iem:  

 • Palīdzēt jaunietim/-ei izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus. 
 • Palīdzēt apgūt darba meklēšanas prasmes, ja nepieciešams kopīgi sagatavot kvalitatīvu CV vai motivācijas vēstuli. 
 • Izglītot kā izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu nākotnē, kā arī plānot iespējamos tālākizglītības ceļus. 
 • Sadarbojoties ar citiem speciālistiem organizēt darba (profesiju) izmēģinājumus. 
 • Konsultēt, izglītot un vadīt grupu nodarbības par karjeras jautājumiem un aktualitātēm. 
 • Konsultēt un izglītot vecākus– Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā?  
 • Popularizēt JAK izglītības programmas un sadarbojoties ar dažādām izglītības iestādēm. 
 • Veikt citas ar karjeras veidošanu un plānošanu saistītās darbības. 

 Pastāv iespēja konsultāciju/-as saņemt arī citās dienā, iepriekš par to savstarpēji vienojoties. Kā arī  saņemt individuālas konsultācijas (gan izglītojamiem, gan vecākiem) arī attālināti - SKYPE, ZOOM, iepriekš telefoniski vai e-pastā vienojoties par konkrētu laiku.  

 Saziņai. Karjeras konsultanta e-pasts: dace.licite@jak.lv   / telefons: +371  26110272