Pedagogi

Uzvārds Vārds e-pasts
Aleksejeva Ilva aleksejeva.ilva@jak.lv 
Ašaks Aigars aigars.asaks@jak.lv
Auzāns Uldis uldis.auzans@jak.lv
Blumberga Elīna elina.blumberga@jak.lv 
Daume Mētra metra.daume@jak.lv 
Dronka Laila laila.dronka@jak.lv
Dubova Ilze ilze.dubova@jak.lv 
Grava Sarmīte sarmite.grava@jak.lv
Gutāne Vineta vineta.gutane@jak.lv
Indāne Valentīna valentina.indane@jak.lv
Jaudzema  Vita vita.jaudzema@jak.lv
Kaktiņa Justīne justine.kaktina@jak.lv 
Kalniņa  Valda  valda.kalnina@jak.lv 
Kozlovska  Solvita  solvita.kozlovska@jak.lv
Kokmane  Inna inna.kokmane@jak.lv 
Krivošeina  Ērika  erika.krivoseina@jak.lv
Lazdāne  Lidija  lidija.lazdane@jak.lv

Lazdiņa-Paegle

Laura laura.lazdina-paegle@jak.lv 
Līce  Sandra sandra.lice@jak.lv 
Līcīte  Dace  dace.licite@jak.lv
Līcītis  Armands  armands.licitis@jak.lv
Lukstiņa  Vēsma  vesma.lukstina@jak.lv 
Lukošus Rebeka rebeka.lukosus@jak.lv 
Maļika  Rita  rita.malika@jak.lv
Martemjanova Eleonora eleonora.martemjanova@jak.lv
Mamedovs  Rafails  rafails.mamedovs@jak.lv
Mārāne  Ingrīda  ingrida.marane@jak.lv
Mārāne  Krista krista.marane@jak.lv 
Miežāne  Klinta  klinta.miezane@jak.lv
Mihailova  Diāna diana.mihailova@jak.lv
Mironovs  Silvestrs silvestrs.mironovs@jak.lv 
Nekozs  Andrejs  andrejs.nekozs@jak.lv
Pavļukevičs Ainārs  ainars.pavlukevics@jak.lv
Pinka Kristaps kristaps.pinka@jak.lv 
Rodionova  Diana  diana.rodionova@jak.lv
Sarnovska  Iluta  iluta.sarnovska@jak.lv
Saliņš Rihards rihards.salins@jak.lv 
Sarnovska  Iluta  iluta.sarnovska@jak.lv 
Sileviča  Sjuzanna sjuzanna.silevica@jak.lv 
Stafecka  Elita  elita.stafecka@jak.lv
Stahovska  Līga  liga.stahovska@jak.lv
Stulgaite Katrīna katrina.stulgaite@jak.lv 
Strušele  Silvija  silvija.strusele@jak.lv
Štelmahers  Jēkabs  jekabs.stelmahers@jak.lv
Tatarkins  Jurijs  jurijs.tatarkins@jak.lv
Ūbele  Inta  inta.ubele@jak.lv
Ūdre  Gunita  gunita.udre@jak.lv
Vaivods  Guntis  guntis.vaivods@jak.lv
Valpētere  Dina  dina.valpetere@jak.lv
Veipa  Ingrīda  ingrida.veipa@jak.lv
Vēvere  Dace  dace.vevere@jak.lv
Vilima  Antoņina  antonina.vilima@jak.lv
Volka Ilze ilze.volka@jak.lv 
Vucena  Iveta  iveta.vucena@jak.lv
Znotiņš  Zigmunds  zigmunds.znotins@jak.lv
Žūriņa   Anna  anna.zurina@jak.lv
Zorins Aleksejs aleksejs.zorins@jak.lv