Tehnikuma padome

Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma PADOMES redzeslokā ir tehnikuma darbības kvalitāte, izaugsme un attīstība.

PADOMNIEKI:

Vecāku pārstāvji

1.Ilze Borisenkova

2.Baiba Priede

3.Kristīna Gribonika

4.Marita Karčevska

5.Austra Prancāne

6.Lāsma Vindule

7.Santa Vingre

8.Kristīne Zondare

Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji

9.Žanete Līva Apsīte

10.Sabīne Purena

11.Ieviņa Sprukte

12.Samanta Veršilo

Darbinieku pārstāvji

13.Rita Pole

14.Ināra Upeniece

15.Raivita Sondore

Padomes:

Vadītāja                        LĀSMA VINDULE                        vindule.lasma@gmail.com    

Vadītājas vietniece       KRISTĪNA GRIBONIKA                kristegri@inbox.lv 

Sekretāre                      INĀRA UPENIECE                      inara.upeniece@jak.lv

PADOMES 1.sēde - 2024.gada 28.maijs

Darba kārtībā

1. par Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikumu

Ziņo direktore Rita Pole

2. par Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma padomes (turpmāk – Padome) darbību, dokumentāciju, sastāvu

Ziņo direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ināra Upeniece

3. par Padomes vadītāja, vadītāja vietnieka, sekretāra apstiprināšanu

Vada direktores vietniece kultūrizglītības jomā Raivita Sondore

4. Dažādi