ERASMUS +

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020. gadam

Programma atbalsta:
§  personu mobilitāti mācību nolūkos,
§  institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai,
§  politikas reformas,
§  Jean Monet pasākumus,
§  sportu.
Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas. 
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027 šeit

“Erasmus dienā” prezentēts Erasmus+ ārvalstu prakses Nolikums 2023./2024.''

“Erasmus dienu” nedēļas ietvaros 3. un 4.kursu audzēkņi pulcējās uz informatīvu semināru par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mobilitātes iespējām Erasmus+ programmā. Attālināti piedalījās arī Barkavas struktūrvienības audzēkņi un pedagoģe Lilita Zukule.

Iepriekšējā mācību gada (2022./2023.) audzēkņi Justīne Kaktiņa, Rihards Saliņš un Silvestrs Mironovs dalījās savā prakses pieredzē Polijā un Ungārijā. Jaunieši norādīja uz ieteikumiem, kā sekmīgi startēt konkursā, lai iegūtu savu Eiropas prakses iespēju. Piemēram, aktīvi iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs. Tāpat Justīne atgādināja, ka dalība šādā praksē ir labs ieraksts CV. Šie jaunieši šogad strādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā kā mācībspēks. Praktiskus ieteikumus sniedza gan pedagoģe Lilita Zukule, gan Gunita Ūdre.

Pasākuma noslēgumā skolēni tika iepazīstināti ar 2023./2024.m.g. Dalībnieku atlases konkursa Nolikumu Erasmus+ programmā.

Nolikums atrodams:

ŠEIT

Pieteikšanās iespējama līdz 2023.gada 15.decembra plkst.16:00. Vēlmi doties Erasmus+ ārvalstu praksē var izrādīt, aizpildot pieteikuma formu jau tagad: 

ANKETA

CV un Motivācijas vēstuli, angļu valodā jāiesniedz līdz 2023.gada 15.decembra plkst.16:00, sūtot uz lasma.mezseta@jak.lv

Laiks iemirdzēties! Gaidīsim audzēkņu pieteikumus.

Lāsma Mežsēta, Projektu vadītāja

Pasākums tiek īstenots Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055807 ietvaros un tiek līdzfinansētas no Eiropas Savienības budžeta.

“Erasmus diena” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā''

Oktobrī visā Eiropā norisināsies “Erasmus dienas”, kas notiks no 2023. gada 9. līdz 14. oktobrim. Šī gada moto ir: “6 dienas, lai Eiropa iemirdzētos!”.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina piedalīties informatīvā seminārā par Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātē KA121 realizētā projektā Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055807 īstenotajām audzēkņu un izglītības darbinieku mobilitātēm. 2022./2023. mācību gada audzēkņi, kas devās mācību mobilitātē, dalīsies savā pieredzē ar jauniešiem, lai iedvesmotu audzēkņus šogad pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksei. Pasākumā tiks prezentēts arī 2023./2024.m.g. Dalībnieku atlases konkursa Nolikumus, iepazīstinot ar atlases noteikumiem.

“Erasmus diena”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

attālināti arī Barkavas struktūrvienībā

2023.gada 11.oktobrī plkst.9.55 – 11.20

Dienesta viesnīcas Konferenču zālē

Pasta ielā 1, Jēkabpilī.

Pasākuma programmu meklē ŠEIT

Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2020.gada 15. līdz 17.oktobrim iesaistījās Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020.

 #ErasmusDienu laikā, ņemot vērā CIVID-19 izplatību un piesardzības pasākumus, dalījāmies pieredzē ar Koledžas īstenotajiem projektiem, lai pastāstītu par Erasmus+ iespējām un iedrošinātu izmantot programmas iespējas arī tos, kuriem vēl nav pieredzes projektu īstenošanā.

 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno šādas Erasmus+ aktivitātes izglītības un apmācības jomā.

                                                                        Erasmus+ mācību mobilitātes
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirtas mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto. 
Atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam Erasmus+ programmas decentralizētā finansējuma administrēšanas plānam, katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas KA1 projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

                                                                                  Erasmus+ stratēģiskās partnerības
Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
Pēc mērķa un būtības iespējami divu veidu stratēģisko partnerību projekti: 
§  Inovāciju atbalsta projekti 
Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. 
§  Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti 
Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. 

Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektus var īstenot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.

Stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām uz vismaz vienu Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti vai atbilstošā izglītības sektora prioritāti.

Stratēģiskās partnerības var veidot viena sektora ietvaros vai tās var būt arī starp vairākiem sektoriem.

2018. gada projektu konkursā iesniegtos projektus vērtēs Nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.