Datu bāzes

 • Valsts informācijas sistēmu reģistrs 
 • Nacionālā izglītības iespēju datubāze    
 • Pārskati LR Centrālā statistikas pārvaldē         
 • Valsts kase
 • Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma  
 • Elektroniskās deklarēšanās sistēma   
 • Uzņēmumu reģistra ziņas
 • Komercreģistra ziņ as
 • ​Elektroniskā iepirkumu sistēma 
 •  ​​​LR Politikas plānošanas dokumentu datu bāze        
 • Rēķinu datu bāze       
 • Darbinieku novērtēšanas informācijas sistēma           
 • Sodu reģistrs         
 • E-para​ksts   ​         
 • Iepirkumu uzraudzības birojs    ​
 • ​Studiju virzienu datu bāze  ​
 • Informācija par amatpersonām    
 • Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes
 • Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
 • ​Latvijas pakalpojumu portāls  
 • ​VISC mācību materiāli  
 • ​ES izglītības iestāžu reģistrs (projektiem)  
 • ​Mācību materiālu datu bāze     
 • ​Uzņēmumu katalogs 
 • ​Terminoloģijas vārdnīca  
 • Prakses vietu portāls    
 • Skola2030 mācību materiāli     
 • Latvijas kvalifikāciju datubāze