Vecākiem

 Audzēkņu vecāku sapulču grafiks 2023./2024.m.g. ŠEIT

Vecāku jautājumus iesniegt līdz 2023.gada  24.augustam šeit 

Koledža piedāvā iespēju vecākiem sekot līdzi bērnu sekmēm, pieslēdzoties mācību sociālajam tīklam Mykoob, vietne Mykoob
(no datora, vai mobilā tālruņa).
Varēsiet redzēt bērna sekmes, kavējumus un uzdotos uzdevumus.
Lai iegūtu pieeju datiem, rakstiet e-pastu koledžas adbildīgajam darbiniekam par mācību sociālo tīklu: liga.stahovska@jak.lv.
Vēstulē izklāstiet vēlmi un norādiet: savu vārdu, uzvārdu, bērna vārdu, uzvārdu, bērna dzimšanas datumu.
Lai izveidotu pieeju pie e-žurnāla, nepieciešama vecāka e-pasta adrese.

Noderīga informācija vecākiem par mācību procesu izglītības iestādē:

*  No pirmā kursa līdz kvalifiācijas eksāmenam         šeit 

*  Mācību sociālā tīkla Mykoob izmantošana              šeit

*  Īstenotie projekti Jēkabpils Agrobiznesa koledžā   šeit

* Informācija par valsts pārbaudes darbiem šeit

* 6 soļu sistēma individuālajam darbam ar audzēkņiem, mācību pārtraukšanas samazināšanai  šeit

* JAK PVIN  2022./2023.m.g. Darba prioritātes  šeit